apakah perbezaan antara insurans Etiqa dan insurans Takaful

Berbicara tentang modul asas, Etiqa Insurance dan Takaful Insurance adalah kedua-dua penyedia insurans yang menawarkan rangkaian produk insurans di Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan utama antara kedua-dua jenis insurans.

Salah satu perbezaan utama antara Etiqa Insurance dan Takaful Insurance ialah cara mereka beroperasi. Etiqa Insurance ialah syarikat insurans konvensional yang mengikut model insurans tradisional. Ini bermakna ia mengumpulkan premium daripada pemegang polisi dan menggunakan dana tersebut untuk membayar tuntutan. Insurans Takaful pula beroperasi mengikut prinsip Islam yang dikenali sebagai takaful. Dalam model takaful, pemegang polisi menyumbang kepada dana bersama, yang kemudiannya digunakan untuk membayar tuntutan.

perbezaan antara insurans Etiqa dan insurans Takaful

Satu lagi perbezaan antara Etiqa Insurance dan Takaful Insurance ialah jenis produk yang mereka tawarkan. Kedua-dua syarikat menawarkan pelbagai produk insurans, termasuk insurans kereta, insurans rumah dan insurans hayat. Walau bagaimanapun, Insurans Takaful biasanya mempunyai rangkaian produk yang lebih terhad berbanding Insurans Etiqa, kerana ia perlu mematuhi prinsip Islam.

Akhir sekali, mungkin terdapat perbezaan dalam perlindungan dan manfaat yang ditawarkan oleh Etiqa Insurance dan Takaful Insurance. Adalah penting untuk menyemak dengan teliti terma dan syarat setiap dasar untuk memahami perkara yang dilindungi dan perkara yang dikecualikan.

Saya harap ini membantu menjelaskan perbezaan antara Insurans Etiqa dan Insurans Takaful. Rujuk Etiqa dan Takaful untuk lebih detail variasi modul terkini.

Image by Steve Buissinne from Pixabay