Apakah model insurans tradisional?

Model insurans tradisional, juga dikenali sebagai model insurans konvensional, adalah sistem di mana syarikat-syarikat insurans mengumpul premium daripada pemegang polisi dan menggunakan dana tersebut untuk membayar tuntutan. Dalam model ini, syarikat insurans bertindak sebagai pengambil risiko, mengambil risiko kerugian atas nama pemegang polisi dalam pertukaran untuk bayaran premium.

Dalam model insurans  tradisional, syarikat asuransi mengambil peranan sebagai penjamin dan pemegang polisi adalah peminta perlindungan. Penjamin bersetuju untuk membayar tuntutan kepada peminta perlindungan jika kejadian yang di ‘covered’ berlaku, seperti kemalangan, pencurian, atau bencana alam. Pemegang polisi membayar premium kepada penjamin dalam pertukaran untuk perlindungan ini.

Model insurans tradisional berdasarkan prinsip pampasan, yang bermaksud bahawa penjamin bersetuju untuk mengompensasi pemegang polisi untuk sebarang kerugian yang mereka alami akibat kejadian yang di cover, sehingga had-had polisi. Penjamin mengira premium berdasarkan risiko yang dianggap terjadi kerugian dan kos yang dijangka untuk membayar tuntutan.

Apakah model insurans tradisional?

Dalam erti kata lain, jika kejadian yang di covered berlaku dan pemegang polisi mengalami kerugian (seperti kerosakan kereta mereka dalam kemalangan kereta), penjamin akan membayar tuntutan kepada pemegang polisi untuk menutup kerugian itu, sehingga had-had yang ditetapkan dalam polisi. Polisi akan menetapkan jenis-jenis kerugian yang di cover dan jumlah maksimum yang akan dibayar penjamin untuk setiap jenis kerugian.

Sebagai contoh, jika polisi mempunyai had sebanyak $50,000 untuk kerosakan harta benda, dan kereta pemegang polisi rosak dalam kemalangan dan kos baiki adalah $45,000, penjamin akan membayar sebanyak $45,000 kepada pemegang polisi. Jika kos baiki adalah $60,000, penjamin hanya akan membayar jumlah maksimum sebanyak $50,000, kerana itulah had polisi.

Prinsip pampasan bertujuan untuk melindungi pemegang polisi daripada kerugian kewangan dan membantu mereka pulih daripada kejadian yang tertakluk. Ia adalah konsep penting dalam model asuransi tradisional dan biasanya termasuk dalam kebanyakan polisi asuransi.

Terdapat pelbagai jenis produk insurans yang beroperasi mengikut model tradisional, termasuk insurans kereta, insurans rumah, insurans hidup, dan asuransi kesihatan. Produk-produk ini biasanya dikawal oleh agensi-agensi insurans kerajaan, yang menetapkan standard untuk industri dan melindungi pengguna dari penipuan atau penyalahgunaan.

Image by kalhh from Pixabay