Petronas berkongsi telaga minyak dengan ExxonMobil

 Kuala Lumpur, 9 November 2021 — PETRONAS telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc. (ExxonMobil) untuk bersama-sama meneroka peluang dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) untuk membantu menyahkarbonkan industri huluan Malaysia dan menyediakan CO2 penyelesaian penyimpanan untuk rantau ini.

 

Di bawah terma MoU itu, kedua-dua pihak akan menilai daya maju projek CCS yang berpotensi di lokasi terpilih di luar pesisir Semenanjung Malaysia dan mengenal pasti teknologi yang sesuai dalam skop penangkapan, pengangkutan dan penyimpanan karbon untuk kegunaan berpotensi.

 

Syarikat-syarikat juga akan berkongsi data teknikal bawah permukaan untuk membolehkan penilaian dan pencirian storan CO2. Data berkaitan yang berkaitan dengan saluran paip, kemudahan dan telaga juga akan dikongsi untuk menilai potensi penggunaan semula infrastruktur sedia ada untuk pengangkutan dan penyimpanan di lokasi terpilih.

 

MoU itu ditandatangani dan dirasmikan pada 3 November 2021. Menandatangani bagi pihak PETRONAS ialah Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluannya, Adif Zulkifli, manakala ExxonMobil diwakili oleh Presiden dan Pengerusinya, ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc., Shane Harris.

 

MoU itu menyokong usaha berterusan PETRONAS untuk mengeluarkan dan mengoptimumkan aset minyak dan gasnya dengan cekap bagi menjana sumber untuk membiayai pertumbuhan, memudahkan kemajuan dan membolehkan Syarikat menyahkarbon dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ia juga merupakan salah satu daripada banyak usaha untuk meletakkan dan mewujudkan Malaysia sebagai hab penyelesaian CCS terkemuka di rantau ini.

 

PETRONAS sedang mengambil langkah yang disengajakan untuk membina portfolio yang berdaya tahan dan mampan bagi menyokong peralihan ke arah sumber tenaga karbon rendah kepada sifar. Ini termasuk membangunkan, menguji dan merintis rangkaian teknologi pada projek CCS luar pesisir pertamanya yang ditetapkan untuk suntikan CO2 pada tahun 2025. Syarikat juga mengejar lebih banyak pembakaran berterusan sifar dan pelepasan hidrokarbon untuk mengurangkan pelepasan sambil terus membentuk semula campuran portfolionya untuk lebih bersih sumber tenaga.

<sumber>