Perbezaan Insurans dan takaful Malaysia MY CLICK MOTOR

Insurans dan takaful tidak sama, perbezaan dia ialah dari segi  “Akad”. Nampak macam sama tapi berbeza. kenapa? Kerana 1 haram dan 1 halal. Kenapa insurans haram kerana tidak mengikut Muamalat.

Muamalat ialah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia. Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah s.w.t yang melibatkan ekonomi dan sosial Islam.

 Penerangan DrAdam Zubir kenapa insuran haram

Contohnya kontrak di sini; Saya beli insurans, saya bayar RM200… tapi perlindungan yang saya (keluarga) dapat semasa saya meninggal ialah 200000.
 
Adalah disyorkan untuk menyemak semula polisi insurans anda untuk memastikan terdapat Takaful kerana ia mematuhi Syariah.

Konsep Tabarru Takaful

 
Kontrak Takaful ialah kontrak “Tabarru” (derma) – seseorang menandatangani kontrak.
contohnya setiap bulan kita menderma jumlah tertentu dan dikatakan salah seorang penderma (ahli) mengalami kemalangan, maka di sini sejumlah wang akan dikeluarkan dari tabung tersebut dan disalurkan kepada mangsa. Itulah konsep Takaful.

Pelan insurance kereta Takaful My Click Motor terma dan syarat umum

Logo insurance Takaful

Takaful Myclick Motor 

Ini adalah pelan Takaful Motor Peribadi Komprehensif yang memberikan perlindungan kepada kenderaan anda sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan akibat dari kemalangan, kebakaran atau kecurian serta tanggungjawab kepada pihak ketiga atas kematian atau kecederaan badan dan kerugian harta benda atau kerosakan.

 Apakah konsep Syariah yang berlaku?

Pelan ini menggunakan konsep Syariah berikut:

a. Tabarru bermaksud derma untuk tujuan kebajikan. Di bawah rancangan ini, peserta menderma sebahagian daripada sumbangan kepada General
Takaful Fund
(GTF) untuk membantu peserta lain.

b. Wakalah merujuk kepada kontrak di mana suatu pihak, sebagai prinsipal memberi kuasa kepada pihak lain sebagai ejennya untuk melakukan tugas tertentu mengenai perkara-perkara yang boleh didelegasikan, dengan atau tanpa mengenakan bayaran. Di bawah rancangan ini,

peserta memberi kebenaran kepada syarikat untuk menguruskan GTF dan sebagai balasannya, syarikat akan menerima bayaran Wakalah.

c. Ju’alah merujuk kepada kontrak di mana pihak menawarkan ganjaran yang ditentukan kepada pihak lain yang mencapai hasil yang ditentukan. Di bawah rancangan ini, peserta membenarkan syarikat menerima sebahagian daripada lebihan agihan yang timbul dari GTF sebagai insentif kepada syarikat kerana prestasi pencapaian dalam menguruskan GTF daripada lebihan itu.

d. Qard merujuk kepada kontrak meminjamkan wang oleh pemberi pinjaman kepada peminjam di mana yang terakhir akan membayar balik jumlah penggantian yang setara dengan pemberi pinjaman. Di bawah rancangan ini, syarikat akan meminjamkan sejumlah wang kepada GTF tanpa faedah sekiranya GTF mengalami defisit.

Apakah perlindungan / faedah yang diberikan?

Pelan ini cover hal-hal berikut:

a. Kerugian atau kerosakan kenderaan anda sendiri akibat kemalangan, kebakaran atau kecurian.

b. Tanggungjawab anda atau tanggungjawab pemandu anda yang sah kepada pihak ketiga untuk:

• Kecederaan badan dan kematian; dan

• Kehilangan atau kerosakan harta benda.

Di samping itu, pemandu dan penumpang dalam kenderaan yang dilindungi pihak insurans berhak mendapat manfaat dari Complimentary
Personal Accident,
 RM15,000 bagi setiap nyawa dalam satu lump sum. 

Pelan ini juga menyediakan program bantuan di tepi jalan 24/7 dengan penarikan kerosakan sehingga 50km percuma.

*anda boleh membuat tambahan cover pada pelan insurans anda seperti

Cover for Windscreens,
Windows and Sunroof,